Posts Tagged ‘銃獵要書’

銃獵要書

書 名:銃猟要書
著 者:青木 輔清

発行者:内田老鶴圃

発行年:明治23年

著者紹介:青木氏(?~明治42年)は武蔵国(埼玉県行田市)旧忍藩士で、忍藩洋学校および埼玉県洋学校で教師を務めました。

(さらに…)